ทีมงาน SOS

 • โบ เอช. โฮล์มกรีน

  ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ

 • ทูริด แคนี่

  ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • แอบีเกล สมิทห์

  ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติงาน ประเทศไทย

 • มณียา สาริบุตร

  ผู้ช่วยโครงการ

We are proud to be part of SOS!